bolszewizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na zjeździe cerkiewnym 1924 r. autoklefaliśei rozwiązali ten bolszewizujący odłam ukraińskiej cerkwi. W 1925 r. liczba parafij autoklefalnej cerkwi ukraińskiej wynosiła 1500. Zaczęły się jednak represje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.