bootstrap

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest jeszcze za wcześnie na to, byśmy mogli mieć pewność co do braku w silnych oddziaływaniach swobodnych zmiennych; chcemy jednak zakończyć ten artykuł w duchu optymistycznym i wskazać na fascynującą ewentualność, która stanowiłaby ukoronowanie hipotezy bootstrapu. Jeżeli rzeczywiście zespół silnie oddziałujących cząstek jest samookreślony w wyniku pewnego mechanizmu dynamicznego, to istnieje możliwość, że właściwe silnym oddziaływaniom symetrie nie są w sposób dowolny nałożone — że tak powiemy — z zewnątrz, lecz wynikają jako niezbędne składniki samouzgodnienia. Znamienny i zastanawiający jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Majewski, Karol (wyb.) 1967. Na tropach cząstek, przeł. W. Majewski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.