bordowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SJPSz wyróżnia dwa hasła, leksemy bordo potraktowano jak homonimy, „I. bordo n ndm «francuskie wino czerwone lub białe produkowane i rozlewane w rejonie Bordeaux; wino bordoskie» cod nazwy miasta>”. „II. bordo w użyciu przymiotnikowym lub przysłówkowym «ciemnoczerwony, ciemnoczerwono»: kolor bordo. Suknia bordo. Pomalować na bordo <fr.>”. Przymiotniki tworzone od owych rzeczowników też są zróżnicowane; bordowski związany z pierwszym leksemem, bordowy zaś z drugim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PJ - Prace Językoznawcze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.