boyista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Następna po tym amalgamacie pojęć i systemów, jakim jest Mitologia i realizm, książka Kotta miała już bardziej odpowiadać marksistowskim i naukowym rygorom: łączyło się to z projektowaną zamianą kaduceusza na togę. W Szkole klasyków (1949) chce on — na przykładzie drogiego sercu boyistów XVIII wieku — wykazać, że i w literaturze toczy się walka klas, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sandauer, Artur 1966. Dla każdego coś przykrego, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.