brakliwość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie określić. Dotyczy to również i odpowiedniego dzieła — wytworu, będącego pisemnym sformułowaniem zawartości filozoficznej osiągnięć poznawczych, które urzeczywistniły się w owych przeżyciach. Te dzieła, pisane teksty o treści w pełni lub częściowo filozoficznej, powstały także w bardzo określonym miejscu i czasie; jest tylko przejawem brakliwości źródeł historycznych, że nie umiemy w każdym wypadku określić dokładnie danego „hic et nunc”. Wyraźna „kalendarzowa” czasowość dotyczy nie tylko tekstu filozoficznie ważnego, ujętego jako dzieło (powstające lub już powstałe), ale także wszystkich jego „filozoficznych” konkretyzacji, czyli wszystkich lektur tego tekstu, dokonanych przez czytelników zainteresowanych problematyką filozoficzną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Swieżawski, Stefan 1966. Zagadnienie historii filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.