braminizm-hinduizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wielkiego filozofa i reformatora zarazem, Siankary (VIII-IX w.), kładącego doktrynalne podwaliny zwyciężającego hinduizmu, łączy się powstanie czterech wielkich, do dziś istniejących math - klasztorów na północy, wschodzie, południu i zachodzie Indii; zadaniem uczniów i następców Siankary w tychże klasztorach i w całej sieci mniszych domów było przechowywanie i szerzenie w stanie nieskażonym nauk mistrza. Siankara stworzył też klasztory oparte na wspólnej regule dla sannjasinów, jak pamiętamy ludzi podejmujących w braminizmie-hinduizmie ostatni, czwarty, decydujący etap życia. Wzrost znaczenia klasztorów nie zapewnił im jednak takiej rangi w hinduizmie, jaką mają w buddyzmie. Stąd też utrzymywanie się i wyraźna przewaga w Indiach do dziś bardzo różnorodnych i archaicznych form, przede wszystkim eremickich, opartych na pustelniach (aśrama, od śram- męczyć się, umartwiać) i małych klasztorkach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kłoczowski, Jerzy 1987. Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.