brokanter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podróży. Gdyby przynajmniej poszukiwania swoje zwrócił był do polskich rzeczy, jużby niemałą ściągnął na siebie zasługę, ale on, np. w Padwie, acz zwiedzał uniwersytet, nic nie znalazł krom pana Anticzego wiolonczelisty, wielkiego gaduły brokantera w Wenecyi, a nadającego sobie, jak mówi, szumny tytuł agenta polskiego, którym też był w istocie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.