bromosylwinit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W stanie wolnym b. nie występuje w przyrodzie; natomiast związki jego są dość rozpowszechnione; w postaci bromków występuje on w wodzie morskiej i słonych jezior, w niektórych solankach oraz jako minerały (gł. bromokarnalit KCI • MgBr2 ■ 6HaO i bromosylwinit KBr), stanowiące niewielkie domieszki pokładów soli kamiennej i potasowej; zawartość b. w skorupie ziemskiej ocenia się na 6-10~4 % wagowego; b. 	występuje również w organizmach roślinnych i zwie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.