brudas

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) helleńskiego, więc barbarzyńskiego. Jego nauki, jego dysortacje, jego monologi wstrząsały kolumnami przepięknych świątyń greckich, a nad brudną budą Sokratesa widać już było nietylko chmury i obłoki, ale jutrzenkę jakiejś nowej wiary, lux ex Oriente. Dość powiedzieć, że ci gimnazjaści, których zdołał obałamucić stary brudas z czaszką Sylena, ci przygarbieni, kłótliwi i swarliwi zniewieścialcy, tak niepodobni do dziarskich młodzieniaszków chrobrej Sparty powtarzali między sobą horendalne zdanie, że trzeba kochać każdego bliźniego swego, a więc nawet barbaroi! nawet Persów lub może Fenicjan! Oto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.