brudek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pokłoniłem się nisko Wasi i mówię: „Zawiniliśmy względem ciebie, Wasiliju Maksymiczu, daruj nam, na rany Chrystusa Pana!" Potem wstałem i mówię do Maszeńki w takie słowa: „Wy, Mario Siemionowna — mówię — powinniście teraz mężowi nogi myć i ten brudek z nich pić. I bądźcie mu pokorną żoną, a za mnie módlcie się, żeby Bóg — mówię — miłosierny darował mi mój grzech”. Jakby anioł z nieba we mnie wstąpił, taką żem jej naukę powiedział i takem uczuciowo gadał, że mnie samemu łzy pociekły. To po dwu dniach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czechow, Antoni 1956-1962. Dzieła. T. 1-11, [tłum. różni], Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.