brudnawy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cóż, kiedy i to ojcowskie uczucie szybko przetwarza się i degeneruje w dość obrzydliwe i chytre 'spekulowanie na marjaż córy z „pomylonym“ królewiczem, w dość matackie i karjerowiczowskie polowanko na zięcia astmatycznego2) byle z królewską koroną, w jakieś brudnawe manipulacje z urodą i urokiem donny Ofelji. Dochodzi nawet do tego, że lord Chamberlain, zniecierpliwiony i chcący już rychlej córę widzieć na ślubnym kobiercu w Kings-ehapelle, zaczyna coś jak gdyby rajfurzyć. Z omal angielskim „cantem“, którego on jest pierw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.