brudno-dymny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bożoczłowieczy Kras L 3, 240; 62. Brato-zabójca (W) Słów KD 4, 360 war; 63. Bratożerca (W) MCHodź DA 28; 64. Bratymczy ‘bratni’ Uj KbezW 131; 65. Brudno-dymny Słów Ben 3, 450 war; 66. Brzmiel ‘pieśniarz, wieszcz’ Biel WI 12; 67. Bulgarstwo ‘chłopstwo’ Słów Ben 3, 345 war; 68. Bydli ‘bydlęcy’ Mick B 1, 365; 69. Bystro-głowy Gor P 64; 70. Całoszczep SKoź MP 11; 71. Cedrzany Słów KD 4, 210 war;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.