brudno-judejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zna rzeczywistej, zmysłowej działalności jako takiej. Feuerbachowi chodzi 0 przedmioty zmysłowe, rzeczywiście odmienne od przedmiotów myśli; samej jednak działalności ludzkiej nie ujmuje on jako działalności przedmiotowej. W „Istocie chrześcijaństwa“ rozpatruje on przeto tylko postawę teoretyczną jako prawdziwie ludzką, podczas gdy praktykę ujmuje i ustala jedynie w brudno-judejskiej formie, w której ona występuje. Dlatego nie rozumie on znaczenia działalności «rewolucyjnej», «praktyczno-krytycznej»“ :0...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.