brudnochamski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ryczne. Dowodzi, że właśnie arystokracja przeciwstawiała się republikańskiej idei narodu, przyczyniła się do ugruntowania ciemnoty, fanatyzmu religijnego, jezuityzmu, trwoniła za granicą majątki, nie dopuszczała do rozwinięcia się mieszczaństwa polskiego, wyzyskiwała i uciskała chłopstwo, uważała „ludzi jako bydło, kładąc między jednymi a drugimi rozdział krwi czysto szlacheckiej lub brudnochamskiej”.77...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zakrzewski, Bogdan 1964. „Tygodnik Literacki” 1838-1845. Zarys monograficzny, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.