brudnoczerwonosiny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po wykonaniu prób życiowych należy płuca, żołądek, jelita, podobnie jak wszystkie inne narządy, poddać normalnemu badaniu anatomopatologicznemu (jak przy sekcji zwłok osób dorosłych). Szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne zmiany gnilne w płucach (brudnoczerwonosine zabarwienie, makroskopowo widoczne pęcherze różnej wielkości pod opłucną) oraz na zmiany gnilne w pozostałych częściach zwłok (chodzi o wyłączenie gnicia jako ewentualnej przyczyny pływania płuc, żołądka i jelita). W związku z tym należy w protokole dokładnie opisać zmiany pośmiertne (znamiona śmierci, przede wszystkim plamy pośmiertne i stadium, w którym się znajdują, stężenie pośmiertne oraz ewentualne zmiany gnilne z uwzględnieniem ich wyglądu i nasilenia)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popielski, Bolesław 1968. Medycyna i prawo, wyd. drugie, rozszerz. i zmien., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.