brudnokremowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) polikaprolaktam — produkt polikondensacji kw. e-aminokapronowego lub polimeryzacji jego laktamu. Temp. topn. 210°C, gęstość 1,14 g/cm3, wytrzym. na rozciąganie 500—600 kG/ /cm2, wydłużenie po zerwaniu > 150%, nasiąkliwość wodą 6—11%. Ciało stałe, w postaci nieprzezroczystych białych lub brudnokremowych płatków. Rozp. w fenolu i kw. mrówkowym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.