brudnordzawy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest w owym gremialnym hołdzie wiara tak potężna i cudnie naiwna, że sam ulegam absurdalnej nadziei w uśmierzenie wulkanicznych mocy. Zwłaszcza że strużka dymu z krateru sączy się coraz bledsza, a dysk słońca, wczoraj i onegdaj brudnordzawy, dziś schyla się ku morzu pod postacią dojrzałej pomarańczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paukszta, Eugeniusz 1969. Wichry wśród kolumn. Impresje greckie, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.