brudnoszaro

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwotny stan wytrącenia substancji fosforanowej jest zwykle koloidalny, określany nazwą kollofanu, a jej skład chemiczny dość zmienny o chwiejnym stosunku anionu głównego [P04] do anionów dodatkowych [C030H], (OH), F, O przy stałej obecności wody koloidalnej. W płytkach cienkich kollofan zabarwiony zwykle żółtawo, brunatnawo, brudnoszaro, często mętny od różnych zanieczyszczeń. Optycznie izotropowy ze współczynnikiem załamania znacznie niższym od właściwego apatytu n = = 1,57-1,62. Z czasem jednak dokonuje się częściowa krystalizacja polegająca na upo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.