brukowo-jarmarczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) że doskonały znawca piśmiennictwa ludowego S. Pigoń Pieśń o zamordowaniu trojga dziatek w mieście Jansborgu 16 maja 1830 roku przez ich własną matkę, napisaną przez F. Olszewskiego, zalicza do literatury ludowej i nie dostrzega w tym utworze żadnych znamion obcości74, chociaż — jak się wydaje — jest to typowy wpływ literatury brukowo-jarmarcznej, rozwiniętej w Niemczech, pod której wpływami Olszewski prawdopodobnie pozostawał. J. S. Bystroń pisze wręcz, że literatura ta była czymś dziwnie zewnętrznie dekoratywnym, przysłowiowym kwiatkiem u kożucha” 75. Wypowiadali się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siekierski, Stanisław 1985. Życie literackie wsi współczesnej na tle jej przeobrażeń kulturowych, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.