brukwiowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Warunki życia w oblężonej twierdzy, jaką stały się Państwa Centralne, były trudne. Zmniejszały się ustawicznie racje żywności i opału, rosły obowiązki pracy dla potrzeb wojny, pogarszały się warunki zdrowotne. Szczególnie ciężka była w Niemczech zim' r. 1916—1917, tzw. zima brukwiowa (Kohlriibenwinter), gdy podstawo wym pożywieniem robotnika stała się brukiew. Ograniczone początków w swym zasięgu manifestacje robotnicze przeciwko wojnie, których wi downią były Niemcy już w 1915 r., przybrały na sile w roku następnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pajewski, Janusz 1967. Historia powszechna 1871-1918, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.