brunatnawy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Skóra lub wytwory skórne bywają często mniej lub bardziej zabarwione. Odnośne barwniki nazywamy melaninamt. Są to ciała barwne ciemne, brunatnawe, wyróżniające się znaczną nierozpuszczalnością. Częstokroć zawierają siarkę (jak np. barwniki włosów ludzkich). Według pewnych badaczy mają one tworzyć się z tyrozyny (zob. wytwory rozkładu białka) pod wpływem fermentu tyrozynazy (zob. w rozdz. o fermentach)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.