brytyjsko-zachodnioniemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzy. Zdaniem komentatorów politycznych wizyta Helmuta Schmidta, któremu towarzyszył Hans Dietriech Goenscher, miała na celu poprawę i zacieśnienie stosunków brytyjsko-zachodnioniemieckich w związku ze wzrastającą rolą RFN w EWG...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barszczewski, Jerzy 1977. Wydarzenia ’76, Warszawa : KAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.