budowlano-montażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zespół może korzystać odpłatnie z istniejących w pobliżu urządzeń zakładów przemysłu materiałów budowlanych oraz przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Zarówno zespół, jak i indywidualne osoby mogą wypalać cegłę-surów-kę wykonaną przez siebie w cegielniach podległych przemysłowi terenowemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1961. Rocznik polityczny i gospodarczy 1961, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.