bujność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w życiu najwięcej zb}rwało. Wszakże ta zewnętrzna dysliarmonia między człowiekiem a jego pismami daleko mniej razić będzie, gdy zważymy, źe świadectwa współczesnych natchnięte były częścią przez uprzedzenie dla Reja łączącego się z róźnowiercami, częścią, że ta bujność życia krotochwilnie hulaszczego szlachcica, wartogłowa i paliwody, nie mogła zmieścić się w żadnej rubryce przeznaczonej dla kłassyfikowania ówczesnych autorów, zwykle ze stanu duchownego lub foliałami tak odgrodzonych od rzeczywistego świata, że jego zachcenia, fantazye, nałogi, zwyczaje, fizyognomia i charakter, nie miewały do nich przystępu i nie zasługiwały w ich rozumieniu, aby je brać za przedmiot do studyów. Naszego Reja przeciwnie nęcił światek. W szko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.