bundowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) do podziału szkolnictwa według narodowości, tzn. do wprowadzenia w szkolnictwie kurii narodowych. Wystarczy uzmysłowić sobie jasno tę rzeczywistą istotę słynnego planu bundowskiego, by zrozumieć całą jego reakcyjność, i to nawet ze stanowiska demokracji, nie mówiąc już o stanowisku walki klasowej proletariatu o socjalizm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.