bycie-tam

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) maitych wskaźników subiektywności i osobowości. Jednakże w mowie ta zdolność dyskursu do odnoszenia wstecz ku mówiącemu podmiotowi ma charakter bezpośredni, ponieważ mówiący przynależy do sytuacji interlokucyjnej. Mówiący jest tam obecny w autentycznym sensie bycia-tam, w sensie Da-sein. W rezultacie subiektywna intencja mówiącego i znaczenie dyskursu splatają się ze sobą w taki sposób, że rozumienie, co mówiący ma na myśli i co znaczy jego dyskurs, staje się jednym i tym samym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ricoeur, Paul 1989. Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.