byt-dobro

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Właśnie bardzo interesujące praktycznie są rozważania Autora dotyczące przyczynowania zła, jego oddziaływania. Zło nie będąc bytem nie może działać we właściwym tego słowa sensie. Może tylko dzdałać przez byt-dobro, w którym jest zapodmiotowane. Charakterystyczne przy tym działaniu jest to, iż działa ono szkodliwie przede Wszystkim w stosunku do tego swego podmiotu, osłabiając dyspozycje dobre. Zło powoduje więc przede wszystkim złe skutki w samym podmiocie, przez wkorzenianie się w podmiot, przez narastanie złych dyspozycji. Dotyczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.