byt-poza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nawet funkcję. Ale ta funkcja nie redukuje go do pozycji rzeczy. Jako byt, który mi się wymyka, pozostaje on bytem-poza. Jest czymś, na czym moja odsłaniająca intencja załamuje się, tak jak światło przechodzące przez pryzmat. Relacja jest tu daleka od obiektywizacji. Zobiektywizowałbym Drugiego, nadając racjonalny sens jego krokom, odpowiadając sobie na pytanie o cel jego marszu — wyczerpałbym wtedy jego ■podmiotowość.* Wtedy istotnie byłby rzeczą, albowiem ta jakość rzeczy, która mi się jawi, iwyczerpuje swój sens w tym właśnie jawieniu się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.