bzik-psuja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — No to ja — odezwał się siedzący naprzeciw mnie jegomość z jednym przylepcem na czole, drugim na brodzie, trzecim na podartym igelitowym płaszczu — ja nie jestem niczym nadzwyczajnym, tylko jestem sobie zwyczajnym kierownikiem dyszla. Pracuję bowiem w branży transportowej, mam pod sobą tylko jedną istotę, swego konia, ale takiego narwanego bzika-psuję, że z powodu niego musiałem leczyć nerwy w sanatorium w Żegiestowie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fijas, Zygmunt 1964. O szkodliwości kominów, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.