całkowalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łymi (a = 0,921, b = 1,06). Jego praca o przybliżaniu liczb liczbami wymiernymi (1866) odegrała dużą rolę w rozwoju aproksymacji diofantycznych. W analizie mat. zajmował się całkowalnością pewnych wyrażeń niewymiernych w funkcjach algebraicznych i logarytmach; zajmował się także ogólną teorią wielomianów ortogonalnych (—► Czebyszewa wielomiany). Cz. jest autorem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.