całkowalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ru tych x-ów, dla których y( < f(x) ^ ył+1. Jeżeli średnice ciągu podziałów przedziału [p, 9] dążą do zera, b to ciąg tak określonych sum dąży do liczby f f(x)dx a zwanej c.L. funkcji /po dx. Jeżeli funkcja/jest całkowalna w sensie Riemanna, to jest całkowalna w sensie Lebesgue’a i obie c. są równe; istnieją natomiast funkcje całkowalne w sensie Lebesgue’a, dla których c. Riemanna nie istnieje, np. funkcja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.