całkowito-liczbowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest też powiązana z —► programowaniem (mat.) liniowym, całkowito-liczbowym, dynamicznym i z teorią gier. Dzięki rozwojowi elektronicznej techniki obliczeniowej grafy i t.g. coraz to większe zastosowanie znajdują w naukach technicznych, przyrodniczych, społecznych, a także w powstającej ogólnej teorii systemów i automatyzacji procesów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steinhaus, Hugo 2000. Między duchem a materią pośredniczy matematyka, Warszawa ; Wrocław : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.