cało-dramat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak też chyba trzeba rozumieć cało-Słowiaństwo z wiersza Bądź wola Twoja (I 150), cało-poczucie wewnętrznej osoby z przypisu do Vanitas vanitatis (I 396), calo-pieśń ze wstępu do Niewoli (III 161), calo-czlowieczość z prologu do Niewoli (III 371), cało-dźwięk tworu z Quidama (III 161), miłości wielkiej cało-dramat z Krytyków i artystów (VI 596), cało-harmonię narodową z Tańców polskich (VI 387), calo-głos zupełny narodu z Listów o Emigracji (VII 27), cało-istności chorągiew z [O idei reprezentacji], cało-glób planety z listu do M...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga 1997. Słowo–wartość–kultura, Lublin : TN KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.