calderonowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rationis, a wyrażona w osobowej formie czasownika orzeczenia zdania nadrzędnego, np. Struktura dramatu miała się znowu, jak w „Lilii Wenedzie“, oprzeć na pomysłowości przejętej z teatru calderonowskiego. (Kleiner) Kultura małerialna i polityczna ówczesnej Europy zbliżała ludy w stopniu o wiele wyższym, niż później. (Zakrzewski). Rekonstruując takie eliptyczne orzeczenie trzeba by użyć orzeczenia słownego zdania nadrzędnego, albo formy osobowej czasownika być, bywał; z ewentualnym zaimkiem to, jako ogólnym znakiem całej treści (układowo pojętej) zdania nadrzędnego, albo wreszcie formy osobowej, w szczególności trzecioosobowej, czasownika czynić, robić itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1937. Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej, Kraków : PAU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.