causativum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dyjskim s. wykazuje pewną, częściowo znaczną, redukcję bogactwa form, w czym też się przejawia zasadniczo tendencja do normalizacji i systematyzacji; z drugiej strony jednak silnie się rozwijają koniugacje pochodne (causativum, desiderativum, intensivum) i formy peryfrastyczne (w szerokim znaczeniu słowa); szerzy się styl nominalny i niepomiernie rozrasta kompozycja nominalna. Słownictwo s. wzbogaca się m.in. w zakresie ter...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.