cechowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2) Przymiotniki odrzeczownikowe: alchimicki, alkoranowy, arendoicny, babin, bachtnaci, bachmistrzow, bałeczny, balwanowy, baszów, baszyn, begow, cechowski, ceglowy, chędożny, chętki, chudocnotliwy, cielisty, cieniasty, cndowy, cyklopski itp. II. JĘZYKOZNAWSTWO 251...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szymczak, Mieczysław (red.) 1970. W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.