cel-interes

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z przeciwstawieniem filozofii celów i środków wiąże się w sferze prawnej przeciwstawienie prawa materialnego i prawa formalnego. Socjalistyczne koncepcje demokratyzacji opierają się na modelu prawa materialnego, w którym instytucjonalizacje stosunków społecznych zmierzają do zagwarantowania określonej treści decyzji, do zdefiniowania celów-interesów, którym podejmowane decyzje mają być podporządkowane. Kwestie proceduralne traktowane są w sposób instrumentalny, a ich obowiązywanie jest względne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissowski, Olgierd 1990. Między demokratyzacją a racjonalizacją. „Pracownicze współistnienie” w RFN, Poznań : Instytut Zachodni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.