cel-kontemplacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mowanych różnorodnych narzędzi potrzebnych człowiekowi do życia, do opanowania świata materii. Osięgnięcia nauki w dziedzinie doskonalenia narzędzi ludzkiej działalności spowodował to, że samą zdolność produkowania narzędzi w szerokim znaczeniu poczęto uznawać za synonim samej naukowości. Prócz niewątpliwie wielu wartościowych następstw tego stanu rzeczy, pojawiły się niestety i groźne trendy w nauce w postaci odwrócenia się od dawniej pielęgnowanego celu-kontemplacji prawdy, zwłaszcza prawdy o człowieku i jego sensie życia a raczej praktycznym wyakcentowaniu przedmiotu na sposób narzędziowy w tym także narzędziowego traktowania człowieka w naukach biologicznych, socjologicznych, a nade wszystko w praktyce politycznej społecznej i ekonomicznej. Osoba ludzka jako do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ewangelia 1988. Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowo-europejskie. Śladem Trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła II, Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Po­l­ski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.