celebracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) określiłem wyżej, anormatywność. Rzutem społecznym tego pojęcia jest bezplanowa gospodarka, której wyrazem w uniwersytecie było wolne studium, w granicach zaś gospodarki bezplanowej może się mieścić albo z nią się kojarzyć i wolna konkurencja, i koncepcja filozoficzna indywidualizmu czy personalizmu, i z tym wiążąca się skłonność do zainteresowań indywidualną psychologią, do introspekcji jako metody badania, do nauki samej w sobie, do kładzenia nacisku na „psychologię twórczości naukowej” (np. roczniki „Nauki Polskiej”), do nastrojów celebracyjnych, do różnorakich ulatywań w zaświaty i do rozmijania się z jedyną istniejącą, konkretną, obiektywną, prawdziwą rze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1966. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.