celebrowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) majestatycznych a prostoty pełnych, jakże msza u św. Rocha wydała się teatralną. We Włoszech już obrzędy zakrawają na dramaty, tu są wystawą zupełnie sceniczną. Ubiory duchownych, sposób celebrowania, wszystko inaczej niż u nas wygląda; księża w czapeczkach, z rabatami wielkiemi, w rokietach kartowanych z tylu spadających, chłopcy posługujący w pasach niebieskich i myckach ponsowych, szwajcarowie ze zlocistemi halabardami, w stosowanych kapeluszach z plumażem, przy szpadach, we frakach ze szlifą na jednem ramieniu, z szarfami złotem haftowanemi na drugiem; mistrz obrzędów' ze srebrnym łańcuchem na szyi, duchowni grający na puzonach przy procesji, nadawały mszy osobliwy charakter. Dodać należy rażącą bardziej jeszcze, może nieu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.