celiakia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) połowa córek jest nosicielkami. Chory mężczyzna przekazuje gen wszystkim swym córkom, które są nosicielkami, nigdy natomiast nie przekazuje genu synowi. C.r. sprzężonymi z płcią są: ślepota na barwy, postępująca dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a, zespół oczno-mózgowo-nerkow'y. (I.W.) celiakia, choroba wieku dziecięcego, w jej patogenezie odgrywa rolę gliadyna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.