cellografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podstawowe techniki graficzne dzielą się na wypukłe, wklęsłe i płaskie. Technika rytu wypukłego polega na wyżłobieniu tych partii płyty, które nie mają pozostawić śladu w druku, tak że farba pokrywa tylko części wypukłe. Do rytów wypukłych zalicza się—► drzeworyt 1 zbliżone do niego techniki gipsorytu, korkorytu i—►linorytu oraz cellografię (wygniatanie rysunku w płycie celloplastu za pomocą rozgrzanej kolby elektr., drutu lub stempla). W rytach wklęsłych płytę żłobi się odpowiednimi narzędziami lub trawi kwasem, a następnie wypełnia się farbą tylko części wklęsłe. Ze względu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.