celno-podatkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W zależności od kształtowania się elastyczności podaży zagranicznej oraz elastyczności popytu krajowego względem ceny możliwe jest efektywne wykorzystanie polityki celnej i podatkowej do zmiany obrotów autonomicznych na rynkach towarowych oraz sprzężonych z nimi obrotów pieniężnych. Polityka celno-podatkowa powinna być zazwyczaj prowadzona selektywnie, aby dostosować zmiany stawek do elastyczności cenowej popytu na różne towary i usługi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bień, Jerzy, Kosiński, B., Królak, Z. 1970. Rozliczenia międzynarodowe, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.