centurion

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nicy odszczepił się Alojz i razem z innymi podążył ku klasie, gdzie dzieci czekały na codzienne śniadanie. (Wr) Wybiegała na ścieżki, gdzie go spotykała dawniej. (Wr) Aulus przeszedł do atrium, gdzie czekał nań centurion. (SQ) — Na osobną uwagę zasługuje wypadek typu: Spotkał go dopiero u króla, tam gdzie się go najmniej spodziewał. (J) Mianowicie wskaźnikiem zespolenia w zdaniu podrzędnym jest nie tylko zaimek gdzie, ale też i tam, który normalnie bywa zapowiednikiem w zdaniu nadrzędnym, tu jednak przesuwa się do wypowiedzenia podrzędnego i spełnia funkcję czynnika podkreślającego, uwydatniającego okolicznik miejsca wypowiedzenia nadrzędnego: u króla. Z zapowiednika ulotniła się tedy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1937. Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej, Kraków : PAU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.