cepstrum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Widmo segmentów dźwięcznych sygnału mowy jest iloczynem obwiedni widma reprezentującej kanał głosowy oraz mikrostruktury widma przedstawiającej pobudzenie. Logarytm widm jest sumą logarytmu obwiedni widma i logarytmu widma pobudzenia. Logarytm obwiedni widma zmienia się powoli w dziedzinie częstotliwości. Logarytm pobudzenia jest okresowy. Parametry pobudzenia wydzielane są z części cepstrum występującej dla dużych wartości czasu. W segmentach dźwięcznych w cepstrum pojawiają się maksima występujące dla wielokrotności okresu tonu krtaniowego. Ekstraktory bazujące na metodzie rozplotu homomorficznego należą do najbardziej wiarygodnych metod pomiaru F0...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Demenko, Grażyna 1999. Analiza cech supra­segmen­tal­nych języka polskiego na potrzeby techno­logii mowy, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.