cesarz-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podczas gdy cesarz-robotnik mieszkał w chacie, na jego oczach budowano przyszłą stolicę. Trzeba powiedzieć ku jego pochwale, że wtedy mniej mu zależało na pałacu niż na mieście. Jeden z pokoi tej sławnej chałupy, ten, co służył za pracownię carowi-cieśli, jest dziś przerobiony na kaplicę; wchodzi się tam z takim skupieniem, jak do najbardziej czczonych kościołów cesarstwa. Rosjanie chętnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
de Custine, Astolphe 1989. Listy z Rosji. Rosja w 1839 roku, przeł. M. Górski, Kraków : Aramis
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.