chłop-czetnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Musimy rozwinąć intensywną pracę polityczną zarówno w wojsku, jak i na zapleczu; musimy tworzyć wszędzie i umacniać rady narodowowyzwoleńcze; musimy wreszcie przyciągnąć do walki jak najwięcej chłopów-czetników i wyrwać ich spod wpływu oficerów. Zostały już zorganizowane Wojska Ochotnicze, do których należy wcielać ludzi obałamuconych, niezdecydowanych, którzy jednak nie są naszymi nieprzyjaciółmi i chcą walczyć z ustaszami. Nie powinniśmy mieć złudzeń co do zdolności bojowej większości tych ludzi, ale możemy ich przynajmniej chwilowo wyrwać spod wpływu czetników i zneutralizować...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czolaković, Rodoljub 1963. Notatki żołnierza wojny wyzwoleńczej, przeł. Z. Stoberski, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.