chłop-intelektualista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) X tach życia, ale pamiętał zawsze o nakazie pomocy dla potrzebujących, 0 solidarności w sprawach społecznych i narodowych. W swych pojęciach o równości i wolności człowieka — był Janowski niewątpliwie wyznawcą mieszczańskiej demokracji; zbyt silnie oddziałała na niego jako chłopa-intelektualistę kultura miast i styl życia burżuazji, zarówno młodzieży jak i starszego pokolenia. Niemniej jednakże nakaz godności człowieka — bez względu na jego pochodzenie, wyznanie, zamożność — wybijał się u niego zawsze na czołowe miejsce; burzył się na samowolę generałów, krytykował i ostro oceniał samolubstwo szlachty i karmazynów, wytykał zarówno mieszczanom jak i chłopom Królestwa Polskiego wyzyskiwanie posępnej rejterady armii narodowej dla chwilowego wzbogacania się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janowski, Jan Nepomucen 1950. Notatki autobiograficzne 18031853, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.