charakteropata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Autor podkreśla, że „systemem resocjalizacji opartym na środkach wolnościowych nie mogą być objęci wszyscy nieletni. Z tej drogi reedukacji nie mogą korzystać charakteropaci, socjopaci, jednostki przeżywające ostre stany neurotyczne, debile i kalecy, którzy nie mogą wykonywać danego typu pracy zawodowej” (s. 167). Wprowadzenie tego syste...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.