charkliwy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie było w chłopskiej rodzinie, w którą popadł tym razem Jacek, żadnych rozmów. Były tylko słowa, urywane i oderwane, zawsze w tonie rozkazu: „Idź, zrób, prędko, jedz, tu, tam, już”. Baba zwłaszcza nie miała ich w swoim repertuarze więcej niż ze dwadzieścia. Do zwierząt mówiła podobnie, tylko że innym językiem — wyrzucając charkliwe, nieartykułowane, tylko dla nich zrozumiałe dźwięki, do krów inne niż do kur na przykład...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janta, Aleksander 1964. Flet i Apokalipsa, Nowy Jork ; Londyn ; Paryż : Nakładem Czytelników
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.